BİLET AL

Kuruluş Amacı

İnsanlığın Uluslararası Dili: Müzik

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin ana hedefi,  “Müzik, İnsanlığın Uluslararası Dilidir” ilkesinden yola çıkarak, kentimiz, bölgemiz, ülkemiz ve tüm insanlığın, evrensel müzikle buluşmasını sağlamaktır.  Bu ana ilkenin gereğini yaparken başka amaçlarımıza da ulaşmayı öngörmekteyiz.

Kentimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası öne çıkarmak, Mersin'in ulusal ve uluslararası tanıtımını desteklemenin yanı sıra; festival ile kentimizin sosyal yaşamını zenginleştirmek,  Hemşehrilerimize eğitici ve yaratıcı deneyimler kazandırmak, diğer amaçlarımız arasındadır.

İnanıyoruz ki, festivalimize katılan her sanatçı ve topluluk, kentimizin ve ülkemizin birer iyi niyet elçisi olarak Mersin’den ayrılmaktadır. Bu gerçekliğin ülkemize bir verim olarak dönmesi; ayrıca kültürlerarası diyalogun geliştirilmesiyle, dünya barışının güçlendirilmesi, böylece kültüre, sanata ve sanatçıya saygı duyan, dinleyen, paylaşan, bir sevgi ve saygı toplumunun oluşumuna katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Kurulduğu 2002 yılından bugüne kadar istikrarlı bir seyir gösteren festivalimiz, gerek ulusal alanda ve gerekse uluslararası alanda, itibarı yüksek bir sanat organizasyonu olarak hedefine doğru ilerlemektedir.