2. Beste Yarışması (11. Mersin Uluslararası Müzik Festivali)

2. Beste Yarışması (11. Mersin Uluslararası Müzik Festivali)

11. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 2. Beste Yarışması

“Mersin Türkülerini Opera Formunda Arıyor”

25 Nisan 2012 Çarşamba Günü 20:00 Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonunda izleyici beğenisine 7 eser sunulmuştur.

Eserleri piyanoda, Aydın Karlıbel – Şan, Hasan Alptekin, Zeynep Tatlıpınar Kağnıcı ve Işıl Cavga seslendirmiştir.

Oylama aşağıdaki şekilde sonuçlanmıştır.

  • 1. Karanfil (Ozan) – Yalçın Güngör (21 oy)
  • 2. Kurabiye (Açelya) – Eren Başbuğ (19 oy)
  • 3. Cakodyg53 (Menekşe) – Can Bekir Bilgili (17 oy)

Yarışma Kuralları

Sunuş

Bu yarışma, Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu’nun her yıl ilan edeceği Mersin bölgesini ilgilendiren bir tema üzerine bestelenecek yeni oda müziği eserleri içindir.
Yarışma, seçilen tüm eserlerin seslendirildiği ve seyirci oylamasıyla kazananın belirlendiği festival kapsamında bir “konser gecesi” şeklinde organize edilir.
En beğenilen eser için ödül 5000 TL dir.

Adaylar

Yarışma, her yaştan her türlü artistik ve/veya akademik geçmişi olan T.C. vatandaşlarına açıktır.
Adaylar yarışmaya ayrı başvurular halinde farklı rumuz ile birden fazla eser ile katılabilirler.

Eserler

Tema: Yarışmacılar, sözleri ve geleneksel müzikleri www.merfest.org.tr adresinde verilmiş olan Mersin Türküleri arasından istedikleri bir tanesi üzerine çalışacaklardır.
Orkestrasyon: Şan ve Piyano için
Süre: Bir türkü uzunluğunda
Türkülerin bu yarışma için yazılmış şan piyano formları daha önce icra edilmemiş, yayınlanmamış, başka ulusal veya uluslararası yarışmalara katılmamış olmalıdır.

Başvuru ve ekleri

Başvuru formu ve sözleşmesi www.merfest.org.tr adresinden temin edilebilir.
Başvuru ücreti yoktur.
Gönderilecek paket şunları içermelidir;
4 kopya Şan Piyano partisyonu.
Dileyenler çalışmasının dijital veya akustik ses kaydını herhangi bir formatta destekleyici olarak ekleyebilir. Ses kaydı 3 kopya CD olarak kabul edilir.
Üzerinde sadece “Rumuz” belirtilmiş kapalı bir zarf içerisinde;
Kişisel bilgilerin belirtildiği başvuru formu
Biyografi
Akademik ve artistik geçmişe ilişkin dokümanlar
Kimlik fotokopisi
1 adet vesikalık fotoğraf.
Kapalı zarf içeriği dışında bütün dokümanlarda ve notalar üzerinde sadece “Rumuz” kullanılır. Bestecinin kimliğini belli edecek hiçbir ifade veya belge yer alamaz. Kimlik bilgilerini içeren zarf konser gecesi seyirci huzurunda açılacaktır.
Temin edilen nota ve dokümanlar iade edilmez.
Sadece posta/kurye/kargo yolu ile yapılan başvurular kabul edilir.
Eksik, yanlış veya yetersiz doküman ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Teslim Tarihi ve Adresi

Son başvuru tarihi 30 Mart 2012 mesai bitimine kadardır.
Bu tarihten sonra ofis adresine ulaşan başvurular kabul edilmez.
Başvuru adresi: Sanat Etkinlikleri Derneği, Kültür Mah. Toroğlu apt. A.Bl. K.1 No.2 33010 Mersin

Rumuz

Adaylar kendi ismi yerine geçecek olan “Rumuz” ile yarışmaya katılırlar. Birden fazla eserle yarışmaya katılan adaylar her eser için ayrı rumuz kullanmalıdır.
Rumuz, başvuruda kullanılan her doküman, kişisel bilgilerin yer aldığı kapalı zarf ve notalar üzerinde açıkça belirgin olmalıdır.
Başvuru için gönderilen postada gönderici adresi yerinde sadece “Rumuz” adı kullanılarak adres belirtilebilir.

Ön Eleme ve Komisyon

Eksik, yanlış veya yetersiz yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Akademik veya artistik geçmişi olmayan, belgelemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvuruların arasından yarışmaya katılacak en fazla 10 eser ön elemeyle seçilir.
Ön eleme, Festival Sanat Yönetmeni, bir besteci ve bir piyanistten oluşan 3 kişilik bir komisyon tarafından yapılır.
Komisyon üyeleri yarışmaya katılamazlar.
Komisyonun kararı nihaidir ve değişmez.

Diskalifiye Şartları

Herhangi bir şekilde eser/rumuz sahibinin kimliğinin açığa çıkması.
Bir eser/rumuz ile ilgili oylamayı etkileyecek duyuru, lobi, vb. faaliyetlerin yapılması.
Festival Yürütme Kurulu’nun yukarıda açıklanan ihlaller oluştuğunda ilgili yarışmacıyı diskalifiye etme yetkisi vardır.
Bu şartlar yarışma gecesi kimlik zarflarının açılacağı ana kadar gözetilecek olup, ödül gecesine kadar diskalifiye kararı verilebilir.
Yürütme Kurulu üyelerinin her biri yarışma gözlemcisidir. Herhangi bir ihlal tespit edildiği takdirde kurul tarafından durum yazılı olarak rapor edilerek ilgili yarışmacı varsa katıldığı diğer eserleriyle birlikte diskalifiye edilir ve kendisine bildirilir. 

Konser, Jüri ve Oylama

Ön elemeyle seçilen en fazla 10 eser festival kapsamında bir konser gecesinde kurayla belirlenen sırayla seslendirilir.
Konser günü ve saati daha sonra festival programı çerçevesinde duyurulur.
Eserler komitenin belirleyeceği yüksek standart bir oda müziği grubu tarafından seslendirilir.
Yarışma jürisini eserlerin seslendirileceği akşam salondaki seyirciler oluşturur.
Kazanan eser seyircilerin vereceği oylar ile seçilir. En çok oy alan ilk üç eser dereceye girer.
Yarışma komitesi üyeleri ve yakınları oy kullanamazlar.

Duyuru ve İlanlar

Yarışmaya ilişkin ilan ve duyurular www.merfest.org.tr adresinde yapılır.
Başvurusu ulaşan bütün çalışmalar Rumuz ve eser adlarıyla web sitesinde duyurulur.
Ön elemeden geçen eserler teslim tarihi bitimini takiben 15 gün içinde web sitesinde ilan edilir.
Konser sonrası oy sayımı yapılarak kazananların kimlik zarfları seyirci huzurunda açılarak duyurulur ve kendileri hakkında bilgi verilir.
Kazananlar yerel ve ulusal basına bildirilerek web sitesinde ilan edilir.
Kazanan eser sahiplerine ayrıca yazılı olarak postayla bildirim yapılır. 
Diğer eser sahiplerinin isimleri açıklanmaz. Kendilerine postayla bildirim yapılır.

Ödüller

Seyirciden en çok oy alan ilk üç eser dereceye girer.
Birinci: 5000 TL ve sertifika.
İkinci: Sertifika
Üçüncü: Sertifika
Eşit oy alan eserler arasında ödül paylaştırılır.
Dereceye giren eser sahipleri 2012 yılı festival açılış törenine davet edilerek ödül ve sertifikaları verilir.
TÜRKÜLER (Kaynak: Musa Eroğlu)

AŞAĞIDAN GELENDE TELLİ DURNALAR

aşağıdan gelende telli turnalar,
içinizde telli turnam yok benim.
yarandan yoldaştan soran olursa,
yine sol yanımda derdim çok benim.

gidiyorum gayrı da gül benzim soluk,
od düştü sineme yanıktır yanık,
ölüm allah emri de zalım ayrılık,
hangine yanayım da derdim çok benim.

pir sultan abdalım da dost; kırklar yediler
bu yolu erkanı da a canım bunlar buldular.
herkes sevdiğini de bile dediler,
hangine yanayım derdim çok benim.

PINAR BAŞI BEN OLAYIM

Pınar başı ben olayım
Bulanırsam da bulanayım
Verin benim sevdiğimi
Dilenirsem dileneyim

Çek kayıkçı küreğini
Deniz dalgalı dalgalı
Köyünüzden bir yar sevdim
O da benden sevdalı

Bağlamam var boyalı
İçi bülbül yuvalı
Böyle sevdayı görmedim
Ben anamdan doğalı