3. Beste Yarışması (12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali)

3. Beste Yarışması (12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali)

12. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında “Mersin, Akdeniz Oyunlarına Marş Arıyor” temasıyla düzenlenen 3. Beste Yarışmasında gelen başvurular arasından aşağıda rumuzları alfabetik sırayla belirtilen ve komisyon tarafından verilen ikinci rumuzlar gösterilen eserler,  02 Mayıs 2013 Perşembe günü saat:20.00’de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen bir konser gecesi olarak seyirci oylamasına sunulmuştur.

  • ADONİS – SÖĞÜT
  • ARENA – ÇINAR
  • BU13EW – MEŞE
  • HHPRRCOO – KAVAK
  • OKALİPTUS – KAYIN

Seyirci huzurunda yapılan oy sayımı ve başvuru sahiplerinin kimlik zarflarının açılması sonucu kazanan yarışmacı SÖĞÜT rumuzuyla Adana’dan yarışmaya katılan Sn. Yalçın Özgüngör olmuştur. Gecede toplam 218 oy kullanılmış olup, ikinci en beğenilen marş BU13EW rumuzuyla Antalya’dan Sn. Burak Gelgeç, üçüncü en beğenilen ise OKALİPTÜS rumuzuyla İstanbul’dan Sn. Korhan Doğan oldu. Eserler sırasıyla şu oyları aldılar.

  • 124 oy – ADONİS – SÖĞÜT
  • 43 oy – BU13EW – MEŞE
  • 32 oy – ARENA – ÇINAR
  • 2 oy – HHPRRCOO – KAVAK

Yarışma Kuralları

Sunuş

Bu yarışma, Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu’nun her yıl ilan edeceği Mersin bölgesini ilgilendiren bir tema üzerine bestelenecek yeni eserler içindir.

Yarışma, seçilen tüm eserlerin seslendirildiği ve seyircinin beğeni oylamasıyla kazananın belirlendiği festival kapsamında bir “konser gecesi” şeklinde organize edilir.

En beğenilen eser için ödül 5000 TL dir.

Adaylar

Yarışma, her yaştan her türlü artistik ve/veya akademik geçmişi olan T.C. vatandaşlarına açıktır.

Adaylar yarışmaya ayrı başvurular halinde farklı rumuz ile birden fazla eser ile katılabilirler.

Eserler

Tema: Yarışmacılar, Mersin’de XVII. Akdeniz Oyunları ile ilişkili esinlendikleri bir fikir üzerine “marş” formunda çalışacaklardır. Besteleyecekleri eser ile söz konusu tema arasında kurdukları fikri ayrıca yazılı olarak kısaca belirteceklerdir. Oyunlara ilişkin bilgiler http://www.mersin2013.gov.tr adresinden edinilebilir.

Orkestrasyon: En büyük yapı aşağıdaki verilen listenin üzerinde olmamalıdır. Daha az sayıda enstrüman ve/veya enstrüman grubu üzerine çalışılabilir. Burada belirtilen enstrümanlar dışında veya belirtilen adetlerinden daha fazla kullanılması halinde eser diskalifiye olur.

2xFlüt(Pikolo) / 2xKlarinet B / 2xAlto Saksofon / 1xTenor Saksofon / 3xTrompet / 2xKorno F / 2xTrombon / 2xBariton / 1xTuba / 1xDavul / 1xZil / 1xTrampet

Süre: En fazla 4 dakika.

Bu yarışma için yazılacak eserlerin her türlü formu dahil daha önce icra edilmemiş, yayınlanmamış, başka ulusal veya uluslararası yarışmalara katılmamış olmalıdır.

Başvuru ve ekleri

Başvuru formu ve sözleşmesi www.merfest.org.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru ücreti yoktur.

Gönderilecek paket şunları içermelidir;
o Şef partisyonu (4 kopya) ve Orkestra partileri (iki takım)
o Dileyenler çalışmasının herhangi bir formattaki ses kaydını 4 kopya CD olarak destekleyici olarak ekleyebilir.
o Üzerinde sadece “Rumuz” belirtilmiş kapalı bir zarf içerisinde;
Kişisel bilgilerin belirtildiği başvuru formu
Biyografi
Akademik ve artistik geçmişe ilişkin dokümanlar
Kimlik fotokopisi
1 adet vesikalık fotoğraf.
Kapalı zarf içeriği dışında bütün dokümanlarda ve notalar üzerinde sadece “Rumuz” kullanılır. Bestecinin kimliğini belli edecek hiçbir ifade veya belge yer alamaz. Kimlik bilgilerini içeren zarf konser gecesi seyirci huzurunda açılacaktır.

Temin edilen nota ve dokümanlar iade edilmez.

Sadece posta/kurye/kargo yolu ile yapılan başvurular kabul edilir.

Eksik, yanlış veya yetersiz doküman ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Teslim Tarihi ve Adresi

Son başvuru tarihi 01 Mart 2013 mesai bitimine kadardır.

Bu tarihten sonra ofis adresine ulaşan başvurular kabul edilmez.

Başvuru adresi: Sanat Etkinlikleri Derneği, Kültür Mah. Toroğlu apt. A.Bl. K.1 No.2 33010 Mersin

Rumuz

Adaylar kendi ismi yerine geçecek tek kelimelik bir “Rumuz” ile yarışmaya katılırlar. Birden fazla eserle yarışmaya katılan adaylar her eser için ayrı rumuz kullanmalıdır.

Rumuz, başvuruda kullanılan her doküman, kişisel bilgilerin yer aldığı kapalı zarf ve notalar üzerinde açıkça belirgin olmalıdır.

Başvuru için gönderilen postada gönderici adresi yerinde “Rumuz” kullanılır. İsim belirtmenin zorunlu olduğu durumlarda burada ismin yanında “Rumuz” kullanılamaz.

Ön Eleme ve Komisyon

Eksik, yanlış veya yetersiz yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuruların arasından jüriye sunulacak en fazla 10 eser ön elemeyle seçilir.

Ön eleme, festival sanat yönetmeni, bir besteci ve bir şef ile oluşan3 kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Komisyonun kararı nihaidir ve değişmez.

Festival Yürütme Kurulu ve Komisyon üyeleri ile birinci derece akrabaları yarışmaya katılamazlar.

Diskalifiye Şartları

Herhangi bir şekilde eser/rumuz sahibinin kimliğinin açığa çıkması.

Bir eser/rumuz ile ilgili oylamayı etkileyecek duyuru, lobi, vb. faaliyetlerin yapılması.

Festival Yürütme Kurulu’nun yukarıda açıklanan ihlaller oluştuğunda ilgili yarışmacıyı diskalifiye etme yetkisi vardır.

Bu şartlar yarışma gecesi kimlik zarflarının açılacağı ana kadar gözetilecek olup, ödül gecesine kadar diskalifiye kararı verilebilir.

Yürütme Kurulu üyelerinin her biri yarışma gözlemcisidir. Herhangi bir ihlal tespit edildiği takdirde kurul tarafından durum yazılı olarak rapor edilerek ilgili yarışmacı varsa katıldığı diğer eserleriyle birlikte diskalifiye edilir ve kendisine bildirilir.

Konser, Jüri ve Oylama

Ön elemeyle seçilen en fazla 10 eser festival kapsamında bir konser gecesinde kurayla belirlenen sırayla seslendirilir.

Konser günü ve saati daha sonra festival programı çerçevesinde duyurulur.

Eserler komitenin belirleyeceği nitelikli bir bando grubu tarafından seslendirilir.

Yarışma jürisini eserlerin seslendirileceği akşam salondaki seyirciler oluşturur.

Kazanan eser seyircilerin vereceği beğeni puanları ile seçilir. En çok puan alan ilk üç eser dereceye girer.

Yarışma komitesi üyeleri ve yakınları oy kullanamazlar.

Duyuru ve İlanlar

Yarışmaya ilişkin ilan ve duyurular www.merfest.org.tr adresinde yapılır.

Başvurusu ulaşan bütün çalışmalar Rumuz ve eser adlarıyla web sitesinde duyurulur.

Jüriye sunulmak üzere icra edilecek eserler teslim tarihi bitimini takiben 15 gün içinde web sitesinde ilan edilir.

Konser sonrası oy/puan sayımı yapılarak kazananların kimlik zarfları seyirci huzurunda açılarak duyurulur ve kendileri hakkında bilgi verilir.

Kazananlar yerel ve ulusal basına bildirilerek web sitesinde ilan edilir.

Kazanan eser sahiplerine ayrıca yazılı olarak postayla bildirim yapılır.

Diğer eser sahiplerinin isimleri açıklanmaz. Kendilerine postayla bildirim yapılır.

Ödüller

Seyirciden en çok beğeni puanı alan ilk üç eser dereceye girer.

Birinci: 5000 TL ve sertifika.
İkinci: Sertifika
Üçüncü: Sertifika
Eşit oy alan eserler arasında ödül paylaştırılır.

Dereceye giren eser sahipleri 2013 yılı festival açılış törenine davet edilerek ödül ve sertifikaları verilir.