6. Beste Yarışması

6. Beste Yarışması

15. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 6. Beste Yarışması “Mersin, Yumuktepe İçin Müzik Arıyor"

Beste Yarışması Konseri ve Oylaması:

 • Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu
 • 2 Mayıs 2016 , Pazartesi/ 20:00
 • ?Bilet Fiyatları:  ÜCRETSİZ
 • Beste Yarışması Duyurusu :
 • ?Son Başvuru Tarihi :  1 Nisan 2016
 • Ödül : 5000 TL

Yarışma gecesi seslendirilecek eserler:

15. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında "Mersin Yumuktepe için Müzik Arıyor" sloganı ile duyurulan 6. Beste Yarışması için yazılan eserler arasından seyirci oylamasına sunulmak üzere aşağıda Rumuzları belirtilen çalışmalar seçilmiştir.

Konser ve oylama gecesi 2 Mayıs 2016 saat 20:00 de Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonunda gerçekleştirilecektir. Yarışmaya başvuran bütün eser sahiplerine Yumuktepe'ye ve müzik dünyasına yaptıkları bu değerli katkıdan ötürü teşekkür ederiz. ?

(alfabetik sıraya göre)

 • ARYA
 • BAYKUŞ
 • HADRIANAPOLIS
 • MPRST
 • ZEPHYRIUM

1 Nisan 2016 tarihi itibariyle başvurusu ulaşan eserlerin rumuzları:

 • APEIRON
 • ARES
 • ARYA
 • ATLAS
 • BAYKUŞ
 • ÇİLEK
 • FIRTINA
 • HADRIAN
 • HADRIANAPOLIS
 • HLARA
 • İDLİN
 • KARAYEL
 • MASKE
 • MPRST
 • OPUS
 • PATARA
 • PEREY
 • SEKOYA
 • SIMURG
 • ŞAFAK
 • TANGO
 • YUMACIK
 • YUMURTACIK
 • ZEPHYRIUM

?Yarışma Kuralları

Sunuş

Bu yarışma, Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu’nun her yıl ilan edeceği Mersin bölgesini ilgilendiren bir tema üzerine bestelenecek yeni eserler içindir.
Yarışma, seçilen tüm eserlerin seslendirildiği ve seyircinin beğeni oylamasıyla kazananın belirlendiği festival kapsamında bir “konser gecesi” şeklinde organize edilir.
En beğenilen eser için ödül 5000 TL dir.

Adaylar

Yarışma, her yaştan her türlü artistik ve/veya akademik geçmişi olan T.C. vatandaşlarına açıktır.
Adaylar yarışmaya ayrı başvurular halinde farklı rumuz ile birden fazla eser ile katılabilirler.

Eserler

Tema: Eserler Mersin’in 9.000 yıllık tarihini barındıran Yumuktepe Höyüğü’ne ithafen bestelenecektir.

Yumuktepe hakkında bilgi için:

 • http://mersinuniversitesi.wix.com/yumuktepe/
 • http://www.yumuktepe.com


Formasyon: 2 Trompet (si b) , 1 Korno (f) , 1 Trombon (tenor) , 1 orkestral Tuba olmak üzere Bakır Beşlisi yapısında Fanfar. Burada belirtilen formasyonun dışındaki eserler diskalifiye olur.
Süre: 5 dakika civarında olmalıdır. 3 dakikadan kısa 7 dakikadan uzun eserler değerlendirmeye alınmaz.
Bu yarışma için yazılacak eserlerin her türlü formu dahil daha önce icra edilmemiş, yayınlanmamış, başka ulusal veya uluslararası yarışmalara katılmamış olmalıdır.

Başvuru ve ekleri

Başvuru formu ve sözleşmesi www.merfest.org.tr adresinden temin edilebilir.
Başvuru ücreti yoktur.
Gönderilecek paket şunları içermelidir;

Partisyon (dört takım) ve Partiler (iki takım).
CD vb olarak çalışmanın ses çıktısı ve PDF dosyası eklenebilir.
Üzerinde sadece “Rumuz” belirtilmiş kapalı bir zarf içerisinde;

 • Kişisel bilgilerin belirtildiği başvuru formu
 • Biyografi
 • Akademik ve/veya artistik geçmişe ilişkin dokümanlar
 • Kimlik fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf

Kapalı zarf içeriği dışında bütün dokümanlarda ve notalar üzerinde sadece “Rumuz” kullanılır. Bestecinin kimliğini belli edecek hiçbir ifade veya belge yer alamaz. Kimlik bilgilerini içeren zarf, konser gecesi seyirci huzurunda açılacaktır.
Temin edilen nota ve dokümanlar iade edilmez.
Sadece posta/kurye/kargo yolu ile yapılan başvurular kabul edilir.
Eksik, yanlış veya yetersiz doküman ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Teslim Tarihi ve Adresi

Son başvuru tarihi 1 Nisan 2016 mesai bitimine kadardır.
Bu tarihten sonra ofis adresine ulaşan başvurular kabul edilmez.
Başvuru adresi: Sanat Etkinlikleri Derneği, Kültür Mah. Toroğlu apt. A.Bl. K.1 No.2 33010 Mersin

Rumuz

Adaylar kendi ismi yerine geçecek tek kelimelik bir “Rumuz” ile yarışmaya katılırlar. Birden fazla eserle yarışmaya katılan adaylar her eser için ayrı rumuz kullanmalıdır.
Rumuz, başvuruda kullanılan her doküman, kişisel bilgilerin yer aldığı kapalı zarf ve notalar üzerinde açıkça belirgin olmalıdır.
Başvuru için gönderilen postada gönderici adresi yerinde “Rumuz” kullanılır. İsim belirtmenin zorunlu olduğu durumlarda burada ismin yanında “Rumuz” kullanılamaz.

Ön Eleme ve Komisyon

Eksik, yanlış veya yetersiz yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Başvuruların arasından jüriye sunulacak en fazla 6 eser ön elemeyle seçilir.
Ön eleme, festival sanat yönetmeni ve festival yönetim kurulunun tayin edeceği 3 kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Komisyonun kararı nihaidir ve değişmez.
Festival Yürütme Kurulu ve Komisyon üyeleri ile birinci derece akrabaları yarışmaya katılamazlar.

Diskalifiye Şartları

Herhangi bir şekilde eser/rumuz sahibinin kimliğinin açığa çıkması.
Bir eser/rumuz ile ilgili oylamayı etkileyecek duyuru, lobi, vb. faaliyetlerin yapılması.
Bu şartlar yarışma gecesi kimlik zarflarının açılmasına kadar gözetilecek olup, duruma göre diskalifiye kararı daha sonrasında da verilebilir.
Yetkili kurul Festival Yürütme Kurulu'dur ve üyelerinin her biri yarışma gözlemcisidir. Herhangi bir ihlal tespit edildiği takdirde durum yazılı olarak rapor edilerek ilgili yarışmacı varsa katıldığı diğer eserleriyle birlikte diskalifiye edilir ve kendisine bildirilir.

Konser, Jüri ve Oylama

Ön elemeyle seçilen en fazla 6 eser festival kapsamında bir konser gecesinde kurayla belirlenen sırayla seslendirilir.
Konser günü ve saati festival programı çerçevesinde duyurulur.
Eserler komitenin belirleyeceği nitelikli müzisyenler tarafından seslendirilir.
Yarışma jürisini eserlerin seslendirileceği akşam herkese açık olan salondaki seyirciler oluşturur.
Kazanan eser seyircilerin vereceği beğeni puanları ile seçilir. En çok puan alan ilk üç eser dereceye girer.
Yarışma komitesi üyeleri ve yakınları oy kullanamazlar.

Duyuru ve İlanlar

Yarışmaya ilişkin ilan ve duyurular www.merfest.org.tr adresinde yapılır.
Başvurusu ulaşan bütün çalışmalar Rumuz ve eser adlarıyla web sitesinde duyurulur.
Jüriye sunulmak üzere icra edilecek eserler teslim tarihi bitimini takiben 15 gün içinde web sitesinde ilan edilir.
Konser sonrası oy/puan sayımı yapılarak ilan edilir, ilk üçe giren eserlere ait kimlik zarfları seyirci huzurunda açılarak kendileri hakkında bilgi verilir.
Kazananlar yerel ve ulusal basına bildirilerek web sitesinde ilan edilir.
Kazanan eser sahiplerine ayrıca yazılı olarak postayla bildirim yapılır.
Diğer eser sahiplerinin isimleri açıklanmaz. Kendilerine postayla bildirim yapılır.

Ödüller

Seyirciden en çok beğeni puanı alan ilk üç eser dereceye girer.

Birinci: 5000 TL ve sertifika.
İkinci: Sertifika
Üçüncü: Sertifika

Eşit oy alan eserler arasında ödül paylaştırılır.
Dereceye giren eser sahipleri 2016 yılı festival açılış törenine davet edilerek ödül ve sertifikaları verilir. 

Videolar

6. Beste Yarışması (15. MUMF)