7. Beste Yarışması (16. MUMF)

7. Beste Yarışması (16. MUMF)

“Mersin, Limanın Ritmini arıyor”

Yarışma Kuralları

Sunuş

Bu yarışma, Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu’nun her yıl ilan edeceği Mersin bölgesini ilgilendiren bir tema üzerine bestelenecek yeni eserler içindir.
Yarışma, jüri tarafından seçilen eserlerin seslendirildiği ve seyircinin beğeni oylamasıyla kazananların belirlendiği festival kapsamında bir “konser gecesi” şeklinde organize edilir.
Toplam ödül 10,000 TL dir.

Adaylar

Yarışma, her yaştan her türlü artistik ve/veya akademik geçmişi olan T.C. vatandaşlarına açıktır.
Adaylar yarışmaya ayrı başvurular halinde farklı rumuz ile birden fazla eser ile katılabilirler.
Eserler

Tema: Mersin Limanı teması üzerine çalışılacaktır.

Orkestrasyon: Vurmalı Çalgılar Grubu. En fazla 6 kişi için.

Aşağıdaki enstrümanların her birinden birer adet kullanılabilir.

Timpani, Tom-Tom, Grand Cassa, Trampet, Tef, Çift Zil, Asılı Zil, Triangil, Kampana, Bongo, Conga, Djembe, Darbuka, Temple Block, Siolofon, Vibrafon, Glockenspiel, Bar Chimes, Tam-Tam(Gong), Claves, Woodblock, Maracas, Guiro

Belirtilen enstrümanların dışında kullanılması halinde eserler değerlendirmeye alınmaz.

Süre: 4-6 dakika arasında olmalıdır. 4 dakikadan kısa 6 dakikadan uzun eserler değerlendirmeye alınmaz.
Bu yarışma için yazılacak eserlerin her türlü formu dahil daha önce icra edilmemiş, yayınlanmamış, başka ulusal veya uluslararası yarışmalara katılmamış olmalıdır.

Başvuru ve ekleri

  • Başvuru formu ve sözleşmesi www.merfest.org.tr adresinden temin edilebilir.
  • Başvuru ücreti yoktur.
  • Gönderilecek paket şunları içermelidir;

4 kopya Partisyon ve iki takım Partiler. PDF olarak da gönderilmesi halinde birer takım yeterlidir.
Herhangi bir formattaki ses kaydı. CD, belek vs. bir medya üzerinde.
Üzerinde sadece “Rumuz” belirtilmiş kapalı bir zarf içerisinde;

  • Kişisel bilgilerin belirtildiği başvuru formu
  • Biyografi
  • Akademik ve artistik geçmişe ilişkin dokümanlar
  • Kimlik fotokopisi
  • Vesikalık Fotoğraf

Kapalı zarf içeriği dışında bütün dokümanlarda ve notalar üzerinde sadece “Rumuz” kullanılır. Bestecinin kimliğini belli edecek hiçbir ifade veya belge yer alamaz. Kimlik bilgilerini içeren zarf konser gecesi seyirci huzurunda açılacaktır.
Temin edilen nota ve dokümanlar iade edilmez.
Sadece posta/kurye/kargo yolu ile yapılan başvurular kabul edilir.
Eksik, yanlış veya yetersiz yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

Teslim Tarihi ve Adresi

Son başvuru tarihi 20 Mart 2017 mesai bitimine kadardır.
Bu tarihten sonra ofis adresine ulaşan başvurular kabul edilmez.
Başvuru adresi:

Sanat Etkinlikleri Derneği, Kültür Mah. Toroğlu apt. A Bl. K.1 No.2 33010 Mersin

Rumuz

Adaylar kendi ismi yerine geçecek tek kelimelik bir “Rumuz” ile yarışmaya katılırlar. Birden fazla eserle yarışmaya katılan adaylar her eser için ayrı rumuz kullanmalıdır.
Rumuz, başvuruda kullanılan her doküman, kişisel bilgilerin yer aldığı kapalı zarf ve notalar üzerinde açıkça belirgin olmalıdır.
Başvuru için gönderilen postada gönderici adresi yerinde “Rumuz” kullanılır. İsim belirtmenin zorunlu olduğu durumlarda burada ismin yanında “Rumuz” kullanılamaz.

Değerlendirme ve Jüri

Eksik, yanlış veya yetersiz yapılan başvurular, şartnameye uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
Başvuruların arasından seyirci oylamasına sunulmak üzere jüri tarafından 5 birinci eser seçilir.
Jüri, festival sanat yönetmeni ve festival sanat danışma kurulu üyelerinden oluşur.
Komisyonun kararı nihaidir ve değişmez.

Diskalifiye Şartları

Herhangi bir şekilde eser/rumuz sahibinin kimliğinin açığa çıkması.
Oylamayı etkileyecek duyuru, lobi, vb. faaliyetlerin yapılması.
Festival Yürütme Kurulu’nun yukarıda açıklanan ihlaller oluştuğunda ilgili yarışmacıyı diskalifiye etme yetkisi vardır.
Bu şartlar yarışma gecesi kimlik zarflarının açılacağı ana kadar gözetilecek olup, ödül gecesine kadar diskalifiye kararı verilebilir.
Yürütme Kurulu üyelerinin her biri yarışma gözlemcisidir. Herhangi bir ihlal tespit edildiği takdirde kurul tarafından durum yazılı olarak rapor edilerek ilgili yarışmacı varsa katıldığı diğer eserleriyle birlikte diskalifiye edilir ve kendisine bildirilir.

Konser ve Oylama

Jüri tarafından seçilen 5 eser festival kapsamında bir konser gecesinde kurayla belirlenen sırayla seslendirilir.
Konser günü ve saati ayrıca festival programı çerçevesinde duyurulur.
Eserler komitenin belirleyeceği nitelikli müzisyenler tarafından seslendirilir.
Yarışma jürisini eserlerin seslendirileceği akşam salondaki davetli seyirciler oluşturur.
Kazanan eserler seyircilerin vereceği beğeni puanları ile seçilir. En çok puan alan ilk üç eser dereceye girer.
Yarışma komitesi üyeleri ve davetiyesiz seyirciler oy kullanamazlar.

Duyuru ve İlanlar

Yarışmaya ilişkin ilan ve duyurular www.merfest.org.tr adresinde ve sosyal medya kanallarından yapılır.
Başvurusu ulaşan çalışmaların Rumuzları alfabetik sırayla web sitesinde duyurulur.
Seyirci jürisine sunulmak üzere seçilen eserler teslim tarihi bitimini takiben 15 gün içinde web sitesinde ilan edilir.
Konser sonrası oy/puan sayımı yapılarak kazananların kimlik zarfları seyirci huzurunda açılarak duyurulur ve kendileri hakkında bilgi verilir.
Kazananlar yerel ve ulusal basına bildirilerek web sitesinde ilan edilir.
Kazanan eser sahiplerine ayrıca yazılı olarak postayla bildirim yapılır.

Ödüller

Seyirciden en çok beğeni puanı alan ilk üç eser dereceye girer.

Birinci: 5000 TL ve sertifika.
İkinci: 3000 TL ve sertifika
Üçüncü: 2000 TL ve sertifika

Eşit puan alan eserler arasında ödül paylaştırılır.
Birinci seçilen eser sahibinin ödülü festival açılış töreninde takdim edilir.