Turan Ethno Folk Band

Turan Ethno Folk Band

28 Mayıs 2022 Cumartesi
Turan Ethno Folk Band
Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu
Turan Ethno Folk Band: 2008 yılında Kurmangazı Kazak Ulusal Konservatuarı'nda okurken bir grup arkadaşın girişimiyle kurulan "Turan", Kazak halkının eski müzik sanatını zamana göre geliştirmeyi amaçlayan ulusal bir etno-folklor grubudur. Topluluk, eski ulusal çalgı seslerini çağdaş uygulama ve yorumla buluşturmaktadır. Topluluk üyeleri her biri, Kazak halkının otuzdan fazla ulusal çalgısından  pek çoğunu çalabilmektedir. Bunlar arasında, flüt, sazsırnay, dombra, üç telli dombra, jetıgen, bas jetıgen, kılkobuz, narkobuz, şankobuz, şerter, şinkildek, vurmalı çalgılar, gürültülü çalgılar vs. ile Türk dünyasının ortak gırtlağıyla şarkı söyleme sanatı bulunmaktadır.