BİLET AL
Yıldız ÇAM, Sıtkı AKIN & Ankara THM

Yıldız ÇAM, Sıtkı AKIN & Ankara THM

  • 5 Mayıs Pazar 20:00 Toroslar Cumhuriyet Meydanı
  • 6 Mayıs Pazartesi 20:00 Tarsus 75.Kültür Merkezi
  • 7 Mayıs Salı 20:00 Mezitli Soli Pompeipolis

Yıldız Çam

Adana'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Mersin'de tamamladı. Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde eğitimini sürdürürken aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Türk Halk Müziği Korosu ve Adana Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümünde de çalışmalarını sürdürdü. Üniversite sonrası 1990’da Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanarak, Devlet Türk Halk Müziği Korosuna ses sanatçısı olarak girdi. 1999’da "Sevda Türküsü" isimli ilk albümünü, 2002 yılında da Kültür Bakanlığınca “Türkülerle Anadolu” adlı ikinci albümünü ve 2007’de de “Gözün Aydın” adlı üçüncü albümü yayınlandı. Mersin Valiliğine sunduğu projeler kapsamında  “Mersin Türküleri (2008) ve Mersin Türküleri 2 (2010)” isimli albümleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 2010 senesinde “Gurbet ve Yol Havaları “ isimli albüm projesini hazırladı. “Notalarıyla Karacaoğlan Türkü ve Şarkıları “ isimli kitabı Koza yayınları tarafından yayımlandı. Yurt içi ve dışında birçok konserlere katılan, radyo ve TV programları yapan Yıldız Çam, Kültür Bakanlığındaki görevini sürdürmektedir.

She was born in Adana. She completed her elementary, middle and high school education in Mersin. While studying landscape architecture at Çukurova University, she also participated in Çukurova University Fine Arts Department Turkish Folk Music Choir and attended Adana Metropolitan Municipality Conservatory Turkish Folk Music Department. Following her college education, passing the exam organized by the Ministry of Culture in 1990, she commenced to work as a vocal artist in the State Folk Music Choir. She released her debut album “Sevda Türküsü” in 1999, her second album  “Türkülerle Anadolu” produced by the Ministry of Culture in 2002 and her third album  “Gözün Aydın” in 2007. She released the albums  “Mersin Türküleri (2008) ve Mersin Türküleri 2 (2010)” through a project funded by the Mersin governorship and the album “Gurbet ve Yol Havaları“ under a project by the Ministry of Culture and Tourism Directorate of Fine Arts in 2010. Her book titled “Notalarıyla Karacaoğlan Türkü ve Şarkıları “ (Karacaoğlan Folk Songs with musical notes) was published by Koza Publications. Yıldız Çam who participated in many national and international concerts and appeared on radio and TV programs, is presently continuing her post at the Ministry of Culture.

Sıtkı Akın

1965 yılında Ankara’da doğdu. Müziğe lise yıllarında Ankara’da başladı. H.Ü. Fen Fak. İstatistik Bölümü eğitimini sürerken müzikoloji bölümünde eğitim ve görev aldı. 1985’de Ankara Radyosu gençlik korosuna girmesi ile müzik yönü daha ağır bastı ve 1990 yılında girdiği sınavda başarılı olarak profesyonel olarak Sivas Devlet T.H.M. korosunda ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı. 1992 yılında Ankara’ya tayin oldu. Halen aynı koroda ses sanatçısı olarak görev yapmaktadır. Geçen bu sürede birçok amatör koro çalıştırdı. Ayrıca geliştirdiği projeleri de Ankara D.T.H.M Korosu bünyesinde ve özel çalışmalarla sahneleme fırsatı buldu (Anadolu Şehir Sohbetleri, Şehir Güzellemeleri, Ustamın Türküsü, Kültürün sesi vb.).  Sıtkı Akın müzik çalışmalarının yanı sıra KASYÖDER( Kastamonu ve yöresi Yrd. Ve Dyn. Der.) ve AR-DER (Araçlılar Derneği) de yönetim kurulu üyesi Ankara Seğmen Kulübü Derneğinde üye ve Sanat danışmanı olarak da görev yapmaktadır.

He was born in Ankara in 1965. He developed an interest for music during his high school years. While studying at the Department of Statistics at the Faculty of Science, Hacettepe University, he also took classes from and worked at the department of musicology. With his participation in the Ankara Radio Youth Choir in 1985 his musical side prevailed and in 1990 after succeeding in the entrance examination, he started to work at the Sivas State Turkish Folk Music Choir as a vocal artist.  In 1992 he was appointed to Ankara where he is working to this day in the same choir as a vocal artist. During this time he coached many amateur choirs. He also had the opportunity to stage some of his projects (Anatolian City Talks, City Praises, The Folk Song of my Master, Sound of Culture etc.) under the Ankara State Turkish Folk Music Choir and under other alliances. In addition to his musical endeavors Sıtkı Akın serves as a board member in Kastamonu and Vicinity Support and Solidarity Association and Araçlılar Association and is a member of and  an Art Consultant for  Ankara Seğmen Club Association.